Tradisi Tajen Bali dan Lontar Pengayam-ayaman

Tradisi Tajen Bali dan Lontar Pengayam-ayaman

Tajen Bali merupakan sabung ayam yang berasal dari budaya bali yang biasa nya mereka memberikan pisau taji pada kaki ayam yang akan di adu oleh mereka, tajen bali ini sudah…

Read more »